Mijn Visie

Spelers en teams aantoonbaar verbeteren

De trainingen die spelers volgen bij de eigen club, worden doorgaans verzorgd door goedwillende ouders of begeleiders. Vaak niet in het bezit van een diploma en niet gericht op het verbeteren van het individu of het team. Vrijblijvendheid en ontspanning staan er centraal.

spin2Zo niet bij mijn individuele trainingen en groepstrainingen. Deze zijn er volledig op gericht om de speler en het team aantoonbaar te verbeteren. Omdat er geen methode bestaat die volledig aansluit bij mijn visie, heb ik deze in de afgelopen periode zelf ontwikkeld. Want zoals ik al aangaf, maak ik verbeteringen aantoonbaar. Dat betekent dus dat de spelers tijdens de trainingen op meerdere aspecten worden beoordeeld. De aspecten die daarbij gemeten worden, staan in de grafiek hiernaast. Waarbij een groot deel aan de rechterkant van de grafiek aan bod komt bij de individuele trainingen die ik verzorg. Dit zijn techniek, explosiviteit, kracht, coördinatie en conditie. Ieder aspect bestaat vervolgens weer uit een aantal onderliggende gebieden die uiteindelijk leiden tot de totale score. Als voorbeeld wordt bij “techniek” de volgende criteria gemeten: de balaanname met de voet en de borst, het aanvallend- en verdedigend koppen, de sliding, tweebenigheid, de passing, het dribbelen en het passeren. En omdat niet ieder van deze criteria even belangrijk is, heb ik weegfactoren toegevoegd aan de meting. Vervolgens wordt in de grafiek weergegeven hoe dicht de speler bij de maximale score zit. In het voorbeeld uit de grafiek scoort de speler 41% op “techniek”. Hier is dus verbetering te halen. De criteria die laag scoren worden vervolgens op de trainingen aangepakt.

Het overige deel van de grafiek wordt voor iedere speler in mijn groepstrainingen gemeten en verbeterd. Maar ook als ik kleine groepjes van 2 tot 4 spelers train, komen deze aspecten al aan bod. Deze zijn immers minder eenvoudig op individuele trainingen aan te pakken.

spin1Maar het lukt me ook om teams aantoonbaar beter te maken. Dus ook de teams worden door mij gemeten en verbeterd. Hier vindt dus een dubbele meting plaats. Allereerst wordt beoordeeld hoe de speler zich in het team manifesteert. En daar bovenop komt de meting van het team in zijn geheel. Dit levert de grafiek hiernaast op. Als voorbeeld meet ik hoe het team scoort op het aspect “positiespel”. Dit aspect is onderverdeeld in de veldbezetting, de balcirculatie, het vrijlopen, de snelheid van de uitvoering, de bezetting van de linies, de afstand tussen de linies en het aanspelen op de juiste voet.

De trainingen die ik verzorg richten zich dus op het verbeteren van de speler en het team. Op alle deelgebieden van het voetbal. Bij ieder aspect heb ik oefenvormen bedacht om progressie te behalen.

De beoordelingen vinden periodiek plaats en geven mij het inzicht waar de nadruk van een training moet komen te liggen. Desgewenst wordt zo’n beoordeling gedeeld met de speler en de ouder. Bij het PSV FUNdament van de locatie Breda & Tilburg is deze aanpak als eerste, met groot succes, getoetst en uitgevoerd.