Opleiding

cios

CIOS – Sport en bewegingscoördinator – Goes/Breda

Hoofdprofielen: Voetbal en LOBOS

Diploma Voetbal Masterclass (Papendal)

Van 2010 tot 2015


knvbKNVB – Trainer Coach 2

In 2015

KNVB – Trainer Coach 3

In 2014


mhMarkenhage College – Breda

Van 2006 tot 2010